Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
April 2019
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
01 Apr 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
01 Apr 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
01 Apr 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)
01 Apr 2019 Predložitev letnega poročila za leto 2018 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
08 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
11 Apr 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (prvi dan prijave v krog pobota)
12 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
15 Apr 2019 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Apr 2019 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
15 Apr 2019 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
15 Apr 2019 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
18 Apr 2019 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - letno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - SN (letno poročilo)
20 Apr 2019 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
23 Apr 2019 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
23 Apr 2019 Predložitev obračuna DDV-O
23 Apr 2019 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
23 Apr 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
23 Apr 2019 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
30 Apr 2019 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
30 Apr 2019 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
30 Apr 2019 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
30 Apr 2019 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
30 Apr 2019 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5