Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.06.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.07.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.07.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.07.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.08.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.08.2019
Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.08.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.08.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.09.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.09.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.09.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.10.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.10.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR