Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.11.2020
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.11.2020
Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.11.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.11.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 08.12.2020
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 10.12.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Poročanje BS - 20.12.2020
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD