Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 13.12.2019
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT