Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.06.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 28.06.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 10.07.2019
Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.07.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.07.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 22.07.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 22.07.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.07.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.08.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.08.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.08.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.08.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 30.08.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.09.2019
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.09.2019
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.09.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.09.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)