Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.02.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.02.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 28.02.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.03.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 16.03.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.03.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.03.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 31.03.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.04.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.04.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.04.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.04.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.04.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 30.04.2020
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.05.2020
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 15.05.2020
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.05.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Ostalo - 20.05.2020
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)