Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2020
Predložitev letnega poročila za leto 2019 - društva zavezana k reviziji (javna objava)