Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Letna poročila - 02.09.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Letna poročila - 02.09.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - društva zavezana k reviziji (javna objava)
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / Letna poročila - 02.09.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)