aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum vpisa
PREJEM STORITEV OGLAŠEVANJA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA S SEDEŽEM NA HRVAŠKEM – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.04.2021
PREJEM STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OD NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 31.03.2021
PRIDOBITEV BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE TER PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 02.03.2020
PREJEM STORITEV OGLAŠEVANJA NUDENJA NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI, KI JIH PREJME »ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC« – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 29.08.2019
PREJEM STORITEV POSREDOVANJA PRI DOBAVI BLAGA NA OZEMLJU AVSTRIJE IN SRBIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2019
DANO PREDPLAČILO ZA STORITVE PREVODA BESEDIL, KI GA IZVRŠI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 28.12.2018
PREJEM SEJEMSKIH STORITEV OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.10.2018
PREJEM STORITEV OGLAŠEVANJA NUDENJA NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 24.09.2018
NAKNADNO PREJET DOBROPIS ZA OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 28.09.2017
PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 28.09.2017
DANO PREDPLAČILO ZA STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCA IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 28.09.2017
PREJEM STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 28.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12