aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
PRAVI TRISTRANSKI POSEL – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi – Pridobitev blaga iz Nemčije ter (takojšnja) dobava blaga iz Nemčije v Avstrijo davčnemu zavezancu iz Avstrije 18.04.2023
PRIDOBITEV »IN VITRO« DIAGNOSTIČNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV (TESTOV) ZA COVID-19 SKLADNO Z DOLOČILOM 47. ČLENA ZIUPOPDVE - Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.10.2021
UVOZ »IN VITRO« DIAGNOSTIČNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV (TESTOV) ZA COVID-19 SKLADNO Z DOLOČILOM 47. ČLENA ZIUPOPDVE - Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.10.2021
PREJEM STORITEV ZAVAROVANJA OPREME OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 26.05.2020
PREJEM STORITEV ZAVAROVANJA OPREME OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ TRETJE DRŽAVE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 25.05.2020
PREJEM STORITEV ZAVAROVANJA OPREME OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 22.05.2020
PREJEM STORITEV V POVEZAVI Z MEDNARODNIM LETALSKIM PREVOZOM – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 07.02.2020
PREJEM STORITEV IZOBRAŽEVANJA (ŠOLNINA), KI JO IZVEDE OSEBA JAVNEGA PRAVA S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI V ZVEZI S PRIDOBITVIJO JAVNOVELJAVNE IZOBRAZBE ZAPOSLENEGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 07.11.2019
PREJEM STORITEV V POVEZAVI Z VODENJEM RAČUNA V TUJINI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 27.09.2019
PRIDOBITEV BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE UNIJE, NAMENJENO VNOSU V DAVČNO SKLADIŠČE KUPCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 10.06.2019
PREJEM STORITEV POSREDOVANJA PRI DOBAVI BLAGA NA OZEMLJU AVSTRIJE IN SRBIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.03.2019
PREJEM STORITEV PREDHODNEGA ZDRAVSTVENEGA PREGLEDA PRED NASTOPOM DELA – Transakcija oproščena plačila DDV 08.10.2018
PREJEM STORITEV PREVOZA BLAGA V POVEZAVI Z IZVOZOM BLAGA IZ UNIJE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA S SEDEŽEM IZVEN UNIJE – NAROČNIK STORITVE JE IZVOZNIK BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.05.2018
NABAVA BLAGA – OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 30.09.2017
UVOZ BLAGA IZ SRBIJE, KI JE NAMENJENO ZA PRIDOBITEV ATESTOV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 29.09.2017
NABAVA BLAGA – NEPREMIČNINE OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 29.09.2017
PREJEM STORITEV NAJEMA POSLOVNIH PROSTOROV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 29.09.2017
PREJEM FINANČNIH STORITEV – OBRESTI ZA PREJETO POSOJILO OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 29.09.2017
PREJEM FINANČNIH STORITEV – OBRESTI ZA PREJETO POSOJILO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 29.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19