aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
OPRAVLJANJE STORITEV SEČNJE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.06.2021
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA (RUŠITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA TER PRIPRAVLJALNA DELA ZA IZGRADNJO NOVEGA) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.05.2021
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA PRODAJO BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Sprememba stopnje DDV – Kraj obdavčljive transakcije je bil v Sloveniji 15.12.2020
PRODAJA STARE NEPREMIČNINE Z DOGRAJENIM NOVIM DELOM OBJEKTA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.08.2020
STORITVE S PODROČJA GRADBENIŠTVA (INVESTITOR – GLAVNI IZVAJALEC – PODIZVAJALEC) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 08.06.2020
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA SKUPNOSTI STANOVALCEV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 05.06.2020
DOBAVA PRIPRAVLJENE HRANE Z V DOSTAVO NA OZEMLJU SLOVENIJE – Prevoz blaga je vključen v ceno blaga – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 22.04.2020
DOBAVA PRIPRAVLJENE HRANE Z DOSTAVO NA OZEMLJU SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.04.2020
OPRAVLJANJE STORITEV (DAJANJE) NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI V NAJEM – Zaračunavanje prijavnine (check in – check out) – Kraj opravljanja storitev je v Sloveniji 06.04.2020
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA NA NEPREMIČNINI, KI NI DEL SOCIALNE POLITIKE – Vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% celotne vrednosti storitve – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 24.07.2019
PRODAJA ENONAMENSKEGA KUPONA ZA GOSTINSKE STORITVE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.07.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA POTNIKOV PO OZEMLJU SLOVENIJE, HRVAŠKE IN SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je za del, ki se nanaša na prevoz po ozemlju Slovenije, v Sloveniji 06.05.2019
ZAMENJAVA BLAGA V GARANCIJSKEM ROKU Z BLAGOM ISTE VRSTE, VENDAR DRUGAČNE KAKOVOSTI OZ. TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI – Obdavčljiva transakcija 19.02.2019
PREJETA SUBVENCIJA ZA PRODAJO BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.09.2018
PRIMANJKLJAJ BLAGA – NEDOVOLJENI KALO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GOSTINSTVA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ FRANCIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.09.2017
PRODAJA BLAGA BREZ PREVOZA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Zaokroževanje zneskov centov pri vpisovanju v obrazec DDV-O 20.09.2017
PRODAJA BLAGA BREZ PREVOZA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19