aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO NA DODELAVO – blago se je po opravljeni dodelavi vrnilo v Slovenijo 18.02.2021
PRENOS BLAGA V OKVIRU SKLADIŠČENJA NA ODPOKLIC V VELIKO BRITANIJO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 05.01.2021
NABAVA IN DOBAVA BLAGA NA OZEMLJU TRETJIH DRŽAV – Kraj obdavčljive transakcije (nabava in dobava blaga) je v tretji državi 10.04.2020
PRODAJA BLAGA IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO AVSTRIJSKEMU MALEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 15.10.2019
OPRAVLJANJE STORITEV V POVEZAVI Z VSTOPNINAMI ZA IZOBRAŽEVALNE PRIREDITVE – Kraj opravljanja storitve je v Sloveniji 23.09.2019
PRODAJA BLAGA BREZ PREVOZA NA OZEMLJU SRBIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 20.09.2019
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA NA NEPREMIČNINI, KI SE NAHAJA NA OZEMLJU AVSTRIJE, DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V SLOVENIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 27.06.2019
OPRAVLJANJE STORITEV RAZISKAVE TRGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ RUSIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v RUSIJI 03.06.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVODA BESEDIL, KI JIH OPRAVI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 17.01.2019
DOBAVA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE NA OZEMLJU SLOVENIJE, KATERI NA OZEMLJU SLOVENIJE PREPRODA BLAGO DRUGEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj dobave blaga je v Sloveniji – Transakcija ni oproščena plačila DDV 27.11.2018
OPRAVLJENA STORITEV ZAVAROVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji – Transakcija oproščena plačila DDV v Nemčiji 16.10.2018
DOBAVA NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Kraj dobave blaga je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 12.09.2018
OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V SRBIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 05.02.2018
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA V POVEZAVI Z IZVOZOM BLAGA IZ UNIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE - IZVOZNIKU BLAGA - Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji 27.11.2017
OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV – OBRESTI ZA DANO POSOJILO DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Italiji 07.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15