aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Datum vpisa
DONACIJA IZPLAČANA V DENARJU OB NARAVNIH NESREČAH 11.08.2023
PREPRODAJA BLAGA (NAKUP IN PRODAJA) NA OZEMLJU TRETJE DRŽAVE – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi – Nakup blaga v Srbiji ter takojšnja dobava blaga makedonskemu davčnemu zavezancu na ozemlju Makedonije 27.10.2021
PREJEM STORITEV ZAVAROVANJA OPREME, KI JIH PREJME »ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC« OD DAVČNEGA ZAVEZANCA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 14.10.2021
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO, OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV TER STORITEV IZOBRAŽEVANJA OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH – Davčni zavezanec uporablja »Unijsko ureditev« - Kraj obdavčljivih transakcij je v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem 31.08.2021
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO, OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV TER STORITEV IZOBRAŽEVANJA OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH – Davčni zavezanec ne uporablja »Unijske ureditve« - Kraj obdavčljivih transakcij je v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem 30.08.2021
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO ZNOTRAJ UNIJE KONČNEMU POTROŠNIKU V DRUGO DRŽAVO ČLANICO – Davčni zavezanec uporablja »Unijsko ureditev« – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 13.08.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu presega 10.000 EUR – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 29.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) SRBSKEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 22.03.2021
PREJEM STORITEV INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OD NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji 04.03.2021
PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE NA POLJSKO NA DODELAVO – blago se je po opravljeni dodelavi vrnilo v Slovenijo 17.02.2021
PREJEM STORITEV NAJEMA NEPREMIČNINE, KI SE NAHAJA V TRETJI DRŽAVI – Kraj obdavčljive transakcije je v tretji državi 03.02.2021
PREPRODAJA BLAGA (NAKUP IN PRODAJA) NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi – Nakup blaga v Nemčiji ter takojšnja dobava blaga na ozemlju Nemčije davčnemu zavezancu iz Nemčije 23.11.2020
STORITEV POSREDOVANJA PRI SKLENITVI POGODBE ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL NA NEPREMIČNINI, KI SE NAHAJA NA HRVAŠKEM – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem 21.10.2020
OBRAČUN ZAKONITIH ZAMUDNIH OBRESTI ZARADI NEPRAVOČASNO PORAVNANE DENARNE OBVEZNOSTI – Neobdavčljiva transakcija 14.10.2020
IZDELAVA ORODJA Z NAROČNIKOVIM MATERIALOM – Opravljanje storitev – Kraj opravljanja storitev je v tretji državi 17.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV OGLAŠEVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI – Kraj obdavčljive transakcije je v tretji državi 09.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DIPLOMATSKEMU PREDSTAVNIŠTVU S SEDEŽEM V SRBIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 29.07.2020
BREZPLAČNO OPRAVLJENA STORITEV NAJEMA NEPREMIČNINE – Kraj opravljanja storitev je v Sloveniji 11.05.2020
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 05.05.2020
NABAVA IN DOBAVA BLAGA NA OZEMLJU TRETJIH DRŽAV – Kraj obdavčljive transakcije (nabava in dobava blaga) je v tretji državi 09.04.2020
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega davčni zavezanec ni uveljavil pravice do odbitka DDV, preseže 20 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.11.2019
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega je davčni zavezanec uveljavil pravico do odbitka DDV, ne preseže 20 eurov – Neobdavčljiva transakcija 18.11.2019
OPRAVLJANJE STORITEV POPRAVILA OSEBNEGA VOZILA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V ŠVICI – Kraj opravljanja storitev je v Švici 21.10.2019
ODPIS TERJATEV BREZ SODNEGA POSTOPKA ZA POPLAČILO 06.08.2019
PRODAJA NEPREMIČNINE, KI SE JE UPORABLJALA ZA DEJAVNOST ODDAJANJA V TURISTIČNE NAMENE – Kupec nepremičnine nadaljuje z dejavnostjo oddajanja v turistične namene – Neobdavčljiva transakcija 01.08.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49