aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Datum vpisa
PRODAJA OSEBNEGA (ELEKTRIČNEGA) MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA DAVČNI ZAVEZANEC NI UVELJAVIL PRAVICE DO ODBITKA DDV IN NI IZVRŠIL POPRAVKA ODBITKA DDV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 09.03.2022
PRODAJA STARE NEPREMIČNINE Z DOGRAJENIM NOVIM DELOM OBJEKTA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.08.2020
DOBAVA RABLJENEGA OSEBNEGA PREVOZNEGA SREDSTVA, PRI NABAVI KATEREGA DAVČNI ZAVEZANEC NI IMEL PRAVICE DO ODBITKA DDV, V AVSTRIJO DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 14.03.2019
OPRAVLJANJE STORITEV POSREDOVANJA PRI DOBAVI BLAGA ZUNAJ UNIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija, oproščena plačila DDV v Sloveniji 07.03.2019
OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV - OBRESTI ZA DANO POSOJILO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 15.11.2018
PRODAJA NEPREMIČNINE IN POPRAVEK ODBITKA DDV PRI OSNOVNIH SREDSTVIH (NEPREMIČNINAH) – Prodaja nepremičnine v obdobju popravkov – Transakcija oproščena plačila DDV 09.07.2018
OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV – OBRESTI NA PODLAGI FINANČNEGA NAJEMA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 05.03.2018
PRODAJA NEPREMIČNINE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 23.09.2017
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA OPRAVLJANJE STORITEV NAJEMA STANOVANJA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 23.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV NAJEMA STANOVANJA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 23.09.2017
OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 23.09.2017
OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV – OBRESTI NA VPOGLED – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 23.09.2017
PRODAJA OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 23.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13