aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
PRAVI TRISTRANSKI POSEL – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi – Pridobitev blaga iz Nemčije ter (takojšnja) dobava blaga iz Nemčije v Avstrijo davčnemu zavezancu iz Avstrije 18.04.2023
TISKANJE KNJIGE NA OZEMLJU SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Dobava blaga znotraj Unije – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 09.03.2023
TISKANJE KNJIGE KOT OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji 07.03.2023
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA DOBAVO BLAGA IZ SLOVENIJE V VELIKO BRITANIJO – Kraj obdavčljive transakcije je bil v Sloveniji 24.06.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) NEMŠKEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji 18.03.2021
PRENOS BLAGA V OKVIRU SKLADIŠČENJA NA ODPOKLIC V VELIKO BRITANIJO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 05.01.2021
IZDELAVA ORODJA Z NAROČNIKOVIM MATERIALOM – Opravljanje storitev – Kraj opravljanja storitev je v Avstriji 21.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV OGLAŠEVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM NA HRVAŠKEM – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem 10.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV UMETNIKOV (NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV) DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 22.06.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DAJANJA V NAJEM OPREME ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL NA NEPREMIČNINI, KI LEŽI NA OZEMLJU SLOVENIJE, DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 10.06.2020
OPRAVLJANJE STORITEV POPRAVILA OSEBNEGA VOZILA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V AVSTRIJI – Kraj opravljanja storitev je v Avstriji 28.10.2019
PREJEM PREDPLAČILA ZA OPRAVLJANJE STORITEV POSLOVNEGA SVETOVANJA, KI JIH OPRAVI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji 22.01.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA, KI GA OPRAVI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji 07.01.2019
DOBAVA NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Kraj dobave blaga je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 05.09.2018
DOBAVA NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA, KI JO OPRAVI FIZIČNA OSEBA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO DRUGI FIZIČNI OSEBI – Kraj dobave blaga je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 31.08.2018
PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO NA DODELAVO – Blago po opravljeni dodelavi ni bilo vrnjeno v Slovenijo - Transakcija oproščena plačila DDV 20.08.2018
OPRAVLJANJE STORITEV DODELAVE BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ FRANCIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Franciji 06.07.2018
PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO ZA NAMENE DELOVANJA PODRUŽNICE V NEMČIJI - Kraj dobave blaga je v Sloveniji - Transakcija oproščena plačila DDV 30.11.2017
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA DOBAVO BLAGA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj dobave je bil v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 22.09.2017
PREJEM PREDPLAČILA ZA OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA RAČUNOVODSTVA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ HRVAŠKE – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem 22.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ ITALIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Italiji 22.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ BELGIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Belgiji 22.09.2017
PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO – Transakcija oproščena plačila DDV 22.09.2017
DOBAVA BLAGA IZ SRBIJE V NEMČIJO DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – CARINSKI POSTOPEK 42 – Transakcija oproščena plačila DDV 22.09.2017
DOBAVA BLAGA IZ SLOVENIJE V NEMČIJO DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj dobave blaga je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV 22.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25