O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 16.03.2018
Tiskaj   

Podjetje mora uporabljati NUPB MRS-40 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 08.07.2021
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 07.07.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 05.07.2021
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 20.01.2021
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2022 27.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42