O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 16.03.2018
Tiskaj   

Podjetje mora uporabljati NUPB MRS-40 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.02.2022
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.02.2022
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 14.02.2022
36. MRS 36 - Oslabitev sredstev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 11.01.2022
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 22.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42