Novosti

Mednarodni standardi / MRS / 28.12.2023
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov
Mednarodni standardi / MSRP / 01.12.2023
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Mednarodni standardi / SOP / 01.12.2023
SOP 32 - Neopredmetena sredstva – stroški spletnega mesta
Mednarodni standardi / SOP / 30.11.2023
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja
Mednarodni standardi / SOP / 29.11.2023
SOP 07 - Uvedba eura
Mednarodni standardi / OPMSRP / 28.11.2023
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka od dohodka