O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 16.03.2018
Tiskaj   

Podjetje mora uporabljati NUPB MRS-40 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2022 25.04.2018
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 18.04.2018
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2021 16.04.2018
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2022 12.04.2018
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 11.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42