Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 18.12.2018
00. UVOD in OKVIR SRS (2016; neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Slovenski standardi / SRS (2016) / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
07. SRS 7 (2016) - Denarna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.08.2017
06. SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Terjatve