Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 18.12.2018
00. UVOD in OKVIR SRS (2016; neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Slovenski standardi / SRS (2016) / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
08. SRS 8 (2016) - Kapital
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Pojasnilo 1 - Emisijski kuponi
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
04. SRS 4 (2016) - Zaloge