Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 18.12.2018
00. UVOD in OKVIR SRS (2016; neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Slovenski standardi / SRS (2016) / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
10. SRS 10 (2016) - Rezervacije
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
08. SRS 8 (2016) - Kapital