Novosti

Slovenski standardi / SRS 2024 / 12.02.2024
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
15. SRS 15 (2024) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
14. SRS 14 (2024) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS 2024 / 09.02.2024
13. SRS 13 (2024) - Stroški dela in stroški povračil
Slovenski standardi / SRS 2024 / 29.01.2024
12. SRS 12 (2024) - Stroški materiala in storitev
Slovenski standardi / SRS 2024 / 26.01.2024
11. SRS 11 (2024) - Časovne razmejitve
Slovenski standardi / SRS 2024 / 26.01.2024
10. SRS 10 (2024) - Rezervacije

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
10. SRS 10 (2016) - Rezervacije
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Terjatve
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
07. SRS 7 (2016) - Denarna sredstva
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
08. SRS 8 (2016) - Kapital
Slovenski standardi / SRS 2016-2019 - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva