Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje

Najbolj obiskano

Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 26.09.2017
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje