Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 30.11.2021
Stališče 20 - Posebne revizije
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.04.2020
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb