Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 30.11.2021
Stališče 20 - Posebne revizije
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.04.2020
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb

Najbolj obiskano

Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 26.09.2017
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 26.09.2017
Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 27.09.2017
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije