Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.04.2020
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 12.08.2019
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 11.07.2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 10.07.2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb