O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 16.03.2018
Tiskaj   

Podjetje mora uporabljati NUPB MRS-40 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico 16.10.2023 [!] 24.10.2023
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje 16.10.2023 [!] 24.10.2023
29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih 16.10.2023 [!] 23.10.2023
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 16.10.2023 [!] 23.10.2023
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi 16.10.2023 [!] 20.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53