O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 16.05.2024

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-7 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2024 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 01.01.2024 [!] 28.12.2023
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2023 [!] 09.11.2023
41. MRS 41 - Kmetijstvo 16.10.2023 [!] 27.10.2023
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine 16.10.2023 [!] 27.10.2023
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje 16.10.2023 [!] 26.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 52