O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 14.12.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-7 za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Ko podjetje prvič uporabi navedene spremembe, mu ni treba zagotoviti primerjalnih informacij za predhodna obdobja.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
36. MRS 36 - Oslabitev sredstev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 11.01.2022
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 22.12.2021
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 21.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 20.12.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 17.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35