O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 14.12.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-7 za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Ko podjetje prvič uporabi navedene spremembe, mu ni treba zagotoviti primerjalnih informacij za predhodna obdobja.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.11.2023 [!] 09.11.2023
41. MRS 41 - Kmetijstvo 16.10.2023 [!] 27.10.2023
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine 16.10.2023 [!] 27.10.2023
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje 16.10.2023 [!] 26.10.2023
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva 16.10.2023 [!] 26.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51