Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Avgust 2023
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
01 Avg 2023 Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
08 Avg 2023 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Avg 2023 Poročanje Banki Slovenije - podatki za namene statistike finančnih računov - SFR
10 Avg 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
10 Avg 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
15 Avg 2023 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Avg 2023 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
16 Avg 2023 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
16 Avg 2023 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
17 Avg 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Avg 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Avg 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Avg 2023 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
21 Avg 2023 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
21 Avg 2023 Predložitev obračuna DDV-O
21 Avg 2023 Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
21 Avg 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
21 Avg 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
31 Avg 2023 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Avg 2023 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Avg 2023 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Avg 2023 Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
31 Avg 2023 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
31 Avg 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - društva zavezana k reviziji (javna objava)
31 Avg 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
31 Avg 2023 Predložitev letnega poročila za leto 2022 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3