Računovodski koledar

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju


JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Januar 2023
Nazaj na koledar dogodkov Natisni
03 Jan 2023 Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
08 Jan 2023 Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
10 Jan 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z vrednostnimi papirji - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
10 Jan 2023 Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD (Poročilo - ODD)
12 Jan 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (prvi dan prijave v krog pobota)
13 Jan 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo gospodarskih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali lizinga
15 Jan 2023 Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
15 Jan 2023 Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
16 Jan 2023 Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
16 Jan 2023 Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
19 Jan 2023 Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2023 (zadnji dan prijave v krog pobota)
20 Jan 2023 Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
20 Jan 2023 Predložitev obračuna DDV-O
20 Jan 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti - BST
20 Jan 2023 Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
20 Jan 2023 Poročanje Banki Slovenije - mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti - transakcije - SN-T
20 Jan 2023 Plačevanje akontacije DDPO za leto 2022
20 Jan 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
20 Jan 2023 Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
30 Jan 2023 Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
31 Jan 2023 Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
31 Jan 2023 Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
31 Jan 2023 Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2022
31 Jan 2023 Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
31 Jan 2023 Predložitev poročila o skupni vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih (TBE) storitvah iz 30.f člena ZDDV-1
31 Jan 2023 Predložitev poročila o prodaji blaga na daljavo v druge države članice
31 Jan 2023 Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (posebna ureditev Unije)
31 Jan 2023 Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
31 Jan 2023 Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
31 Jan 2023 Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5