Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 13.08.2021
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.09.2021
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.10.2021
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 31.10.2021
Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.11.2021
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.12.2021
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT