Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 30.09.2023
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.10.2023
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 31.10.2023
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 31.10.2023
Četrtletno poročanje podatkov o poslovanju poslovnih subjektov - vprašalnik POSL-P/ČL
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.11.2023
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 30.11.2023
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.12.2023
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Računovodski koledar / Ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 31.12.2023
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah - obrazec 1-ZAP/M