Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost / DDPO - 02.10.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Računovodski koledar / Ročnost / DDPO - 20.10.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Računovodski koledar / Ročnost / DDPO - 02.11.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Računovodski koledar / Ročnost / DDPO - 20.11.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Računovodski koledar / Ročnost / DDPO - 01.12.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Računovodski koledar / Ročnost / DDPO - 20.12.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023