Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 29.09.2023
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 29.09.2023
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.10.2023
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.10.2023
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.10.2023
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.10.2023
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.10.2023
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.11.2023
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.11.2023
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.11.2023
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.11.2023
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 30.11.2023
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 15.12.2023
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.12.2023
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 20.12.2023
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 29.12.2023
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost / DDV - 29.12.2023
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti