Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 29.09.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 16.10.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 16.10.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 20.10.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 20.10.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 30.10.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 15.11.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 15.11.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 20.11.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 20.11.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 30.11.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 15.12.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 15.12.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 20.12.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 20.12.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost / Ostalo - 29.12.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti