Prihodnje zapadle obveznosti

Računovodski koledar / Ročnost - 29.09.2023
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost - 29.09.2023
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost - 29.09.2023
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Računovodski koledar / Ročnost - 02.10.2023
Sprememba akontacije DDPO za leto 2023 med davčnim letom
Računovodski koledar / Ročnost - 15.10.2023
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Računovodski koledar / Ročnost - 16.10.2023
Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki)
Računovodski koledar / Ročnost - 16.10.2023
Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost - 20.10.2023
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Računovodski koledar / Ročnost - 20.10.2023
Predložitev obračuna DDV-O
Računovodski koledar / Ročnost - 20.10.2023
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2023
Računovodski koledar / Ročnost - 20.10.2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Računovodski koledar / Ročnost - 30.10.2023
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Računovodski koledar / Ročnost - 30.10.2023
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti