O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 01.01.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-28 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.
MRS-28 je spremenjen po Uredbi Komisije (EU) št. 2018/182 in z datutom uporabe poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali pozneje.

 

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 14.02.2022
36. MRS 36 - Oslabitev sredstev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 11.01.2022
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 22.12.2021
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 21.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 20.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53