O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 01.01.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-28 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.
MRS-28 je spremenjen po Uredbi Komisije (EU) št. 2018/182 in z datutom uporabe poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali pozneje.

 

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 08.07.2021
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 07.07.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 31.12.2022 05.07.2021
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 20.01.2021
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2022 27.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43