O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 11.01.2022

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-36 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2023 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 22.12.2021
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 21.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 20.12.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 17.12.2021
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34