O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-39 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 21.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 20.12.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 17.12.2021
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 16.12.2021
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 01.01.2023 15.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43