O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-39 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico 16.10.2023 [!] 24.10.2023
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje 16.10.2023 [!] 24.10.2023
29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih 16.10.2023 [!] 23.10.2023
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige 16.10.2023 [!] 23.10.2023
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi 16.10.2023 [!] 20.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53