O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do: 31.12.2016
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-7 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje 16.10.2023 [!] 26.10.2023
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva 16.10.2023 [!] 26.10.2023
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva 16.10.2023 [!] 25.10.2023
36. MRS 36 - Oslabitev sredstev 16.10.2023 [!] 25.10.2023
34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje 16.10.2023 [!] 24.10.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53