O dokumentu: *A ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do: 31.12.2016
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-7 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.10.2023 18.12.2019
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 11.03.2022
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 17.12.2021
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.10.2023 20.12.2021
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 15.10.2023 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 53