O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 19.12.2013
Uporaba do:
Datum vpisa: 27.09.2017
Tiskaj    Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 11.07.2020 27.01.2023 16.07.2020
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba 01.01.2011 [!] 11.07.2020 16.07.2020
STALIŠČE 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 13.06.2020 19.06.2020
STALIŠČE 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 13.06.2020 18.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 13.06.2020 17.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59