O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2011
Uporaba do: 11.07.2020
Datum vpisa: 16.07.2020
Tiskaj   

Posebnost glede uporabe:
Stališče se začne uporabljati pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2011.


Stališče 16 objavljeno v januarju 2012, objavljamo "ponovno" - skladno s Sklepom o prenehanju veljavnosti Stališča 16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 10 - Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih 01.01.2023 [!] 22.12.2023
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2023 27.10.2023
Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 11.04.2023 [!] 05.04.2023
Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada 28.01.2023 26.01.2023
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 28.01.2023 25.01.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61