O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2011
Uporaba do: 11.07.2020
Datum vpisa: 16.07.2020
Tiskaj   

Posebnost glede uporabe:
Stališče se začne uporabljati pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2011.


Stališče 16 objavljeno v januarju 2012, objavljamo "ponovno" - skladno s Sklepom o prenehanju veljavnosti Stališča 16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 11.07.2020 16.07.2020
STALIŠČE 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 13.06.2020 19.06.2020
STALIŠČE 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 13.06.2020 18.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 13.06.2020 17.06.2020
STALIŠČE 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi 13.06.2020 16.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54