O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2011
Uporaba do: 11.07.2020
Datum vpisa: 16.07.2020
Tiskaj   

Posebnost glede uporabe:
Stališče se začne uporabljati pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2011.


Stališče 16 objavljeno v januarju 2012, objavljamo "ponovno" - skladno s Sklepom o prenehanju veljavnosti Stališča 16.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov 01.01.2006 [!] 20.04.2020 21.04.2020
Stališče 10 - Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov 11.04.2009 12.06.2020 16.06.2020
Stališče 12 - Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem 27.03.2010 26.09.2017
Hierarhija pravil notranjega revidiranja 24.04.2010 26.09.2017
Stališče 13 - Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije o slovenskem pravnem redu 17.07.2010 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54