O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.07.2019

Letno poročilo, določeno s tem pravilnikom, morajo revizijske družbe prvič pripraviti po stanju na dan 31. 5. 2020.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin 19.12.2013 31.08.2018 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 4 - Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 19.12.2013 27.09.2017
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (neuradno prečiščeno besedilo) 10.07.2013 05.07.2019 27.09.2017
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 01.01.2013 [!] 26.09.2017
Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti 12.12.2012 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58