Novosti

Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 24.04.2019
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 04.12.2018
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 01.03.2018
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)