Novosti

Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 02.12.2020
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 30.11.2020
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja / Zakonski akti / 05.12.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo)