aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 07.03.2019 01.03.2019
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij 01.09.2018 16.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah 01.09.2018 19.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin 01.09.2018 20.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 8 - Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje 01.09.2018 23.07.2018
Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca 13.08.2018 25.07.2018
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.01.2018 12.02.2018
Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2018 20.11.2018
Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 01.01.2017 [!] 09.02.2018
Stališče 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 01.01.2017 [!] 28.05.2018
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb 06.04.2016 27.09.2017
Hierarhija revidiranja informacijskih sistemov (neuradno prečiščeno besedilo) 25.04.2015 27.09.2017
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2015 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 21.10.2014 27.09.2017
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2014 27.09.2017
Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 17.05.2014 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 7 - Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti 15.03.2014 27.09.2017
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije 13.02.2014 [!] 27.09.2017
Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 4 - Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 19.12.2013 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij 19.12.2013 31.08.2018 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah 19.12.2013 31.08.2018 27.09.2017
Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin 19.12.2013 31.08.2018 27.09.2017
Pravilnik o poročanju revizijskih družb (neuradno prečiščeno besedilo) 30.11.2013 27.09.2017
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (neuradno prečiščeno besedilo) 10.07.2013 27.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54