O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.07.2019

Letno poročilo, določeno s tem pravilnikom, morajo revizijske družbe prvič pripraviti po stanju na dan 31. 5. 2020.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 14 - Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja 09.04.2011 26.09.2017
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (neuradno prečiščeno besedilo) 19.02.2011 26.09.2017
Stališče 15 - Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 01.01.2011 [!] 26.09.2017
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba 01.01.2011 [!] 26.09.2017
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme 26.11.2010 26.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58