Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 12.08.2019
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 11.07.2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 10.07.2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja