Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 16.07.2018
Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 28.05.2018
Stališče 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 27.09.2017
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 27.09.2017
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo)
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 27.09.2017
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije