Novosti

Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
Revizija / Podzakonski akti - ZREV / 21.04.2020
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov

Najbolj obiskano

Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja
Revizija / Podzakonski akti - ZREV - 17.06.2020
STALIŠČE 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje