Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
15. SRS 15 (2016) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi
Slovenski standardi / SRS (2016) - 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki