Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
04. SRS 4 (2016) - Zaloge
Slovenski standardi / SRS (2016) - 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Terjatve
Slovenski standardi / SRS (2016) - 21.12.2018
08. SRS 8 (2016) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)