Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
31. SRS 31 (2016) - Računovodske rešitve v zadrugah
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
15. SRS 15 (2016) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.08.2017
06. SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve