Novosti

Slovenski standardi / SRS (2016) / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
31. SRS 31 (2016) - Računovodske rešitve v zadrugah
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
15. SRS 15 (2016) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) / 20.09.2017
14. SRS 14 (2016) - Odhodki

Najbolj obiskano

Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
04. SRS 4 (2016) - Zaloge
Slovenski standardi / SRS (2016) - 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
15. SRS 15 (2016) - Prihodki
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev
Slovenski standardi / SRS (2016) - 20.09.2017
05. SRS 5 (2016) - Terjatve