aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 07.11.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 05.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 12.12.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 31.12.2019 07.10.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2019 [!] 31.12.2019 11.06.2019
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 08.06.2019 [!] 10.06.2019
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 20.04.2019 24.04.2019
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 18.10.2019 04.12.2018
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 06.05.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.03.2018 [!] 30.06.2019 01.03.2018
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 17.12.2017 [!] 07.06.2019 10.06.2019
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 15.04.2017 [!] 19.04.2019 09.12.2017
ZAKON O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2014 [!] 10.10.2017
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP - neuradno prečiščeno besedilo) 08.04.2014 [!] 10.10.2017
ZAKON O RAČUNOVODSTVU (ZR - neuradno prečiščeno besedilo) 20.04.2002 09.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15