O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 28.01.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 26.01.2023
Članek nima posebnosti! Priloga - Zgled revizorjevega poročila o spoštovanju pravil, določenih v ZISDU-3 in splošnih.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 10 - Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih 01.01.2023 [!] 22.12.2023
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2023 27.10.2023
Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 11.04.2023 [!] 05.04.2023
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 28.01.2023 25.01.2023
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem 28.01.2023 24.01.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61