O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 28.01.2023
Uporaba do:
Datum vpisa: 25.01.2023
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih pregleda ločenega izkazovanja in porabe javnih sredstev, prejetih za zaposlene invalide.pdf
Priloga 2 - Zgled primernih postopkov za izvedbo posla.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 11.04.2023 [!] 05.04.2023
Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada 28.01.2023 26.01.2023
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem 28.01.2023 24.01.2023
Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 28.01.2023 23.01.2023
Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 18.12.2021 [!] 29.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59