O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 24.04.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 01.12.2019 17.09.2019
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2015 22.12.2017 18.02.2018
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 22.12.2017 18.02.2018
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 01.01.2016 [!] 22.12.2017 10.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4