O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 03.07.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti

Opis primera

SI je v začetku poslovnega leta 1 kupil nepremičnino (zemljišče z zgradbo) in jo do leta 10 uporabljal kot opredmeteno osnovno sredstvo. Za merjenje nepremičnine po pripoznanju je uporabljal model nabavne vrednosti. V začetku leta 10 je nepremičnino opredelil kot nekratkoročno sredstvo za prodajo. Vrednost nepremičnine na dan opredelitve kot nekratkoročno sredstvo za prodajo je znašala:

  • knjigovodska vrednost 208.000 €, od tega:
    • nabavna vrednost 250.000 €, od tega zemljišče 80.000 € in zgradba 170.000 €
    • popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja 36.000 €
    • oslabitev vrednosti zemljišča 2.000 €
    • oslabitev vrednosti zgradbe 4.000 €
  • poštena vrednost zmanjšana za stroške prodaje 218.000 € (varianta A) oz. 198.000 € (varianta B).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 24.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22