aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 06.10.2017
STROŠKI DELA - Bonitete 05.10.2017
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust 05.10.2017
STROŠKI DELA - Stroški kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga financira delodajalec 05.10.2017
STROŠKI DELA - Oprostitev plačila prispevka plača plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti po 39. členu ZUTD-A 05.10.2017
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (refundacija ZZZS) 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača in nadomestilo plače v breme delodajalca s prispevki od najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke in akontacijo dohodnine po sistematiki FURS-eKartica 05.10.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom - spremljanje obveznosti za prispevke po vrstah prispevkov 05.09.2017
STROŠKI DELA - Plača, nadomestilo plače v breme delodajalca in povračila stroškov v zvezi z delom – spremljanje obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) 05.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12